Saturovaná barva versus čb

Depo Hostivař, Praha, duben 2014

(BenQ LR100, úpravy GIMP)

Depo Hostivař v barvě | © 2014, David Ježek
Depo Hostivař černobíle | © 2014, David Ježek
_____
Home
___________________
© David Ježek, 2014